Pogoji uporabe

Ti pogoji uporabe portala Cheaper&More predstavljajo zavezujoč pravni dogovor med končnim uporabnikom (posamezno fizično ali pravno osebo) in podjetjem BEX hitra dostava d.o.o. za uporabo spletnega mesta CheaperandMore.com in z njim povezanih storitev.

Kadar uporabnik dostopa do portala Cheaper&More ali ga kako drugače uporablja, ga zavezujejo določila teh pogojev uporabe. Uporabnik, ki se s temi pogoji uporabe ne strinja, portala Cheaper&More in z njim povezanih storitev ne sme uporabljati.

Lastnik in upravljalec portala Cheaper&More je podjetje BEX hitra dostava d.o.o., Danile Kumarjeve ulica 17, 1000 Ljubljana, ki je vpisano v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, vložna št.1/20387/00, osnovni kapital je 8.763,00 EUR, matična št.5699703, identifikacijska št. za DDV SI64250156.

Ti pogoji uporabe se nanašajo na spletno stran CheaperandMore.com in vse druge izdelke in storitve na spletnem mestu in vseh spletnih straneh pod domeno CehaoerandMore.com (portal www.CheaperandMore.com ).

 

DOVOLJENA UPORABA

Storitve portala Cheaper&More je dovoljeno uporabljati zgolj za osebno, nekomercialno uporabo, razen če ni s temi pogoji uporabe ali s posebnim dogovorom drugače določeno. Prepovedano je kakršno koli kopiranje vsebine portala Cheaper&More, razen če ni drugače določeno v teh Pogojih uporabe.

Informacije in gradiva, ki so prikazana na portalu Cheaper&More, uporabniki lahko naložijo z mreže za osebno domačo rabo, pri čemer je prepovedano spreminjati označbe avtorskih pravic, druga obvestila o pravicah intelektualne lastnine ali obvestila o drugih pravicah. Dovoljeno je nalaganje in tiskanje informacij in gradiv z namenom ogledovanja in branja za nekomercialne namene. Vsako drugo kopiranje, distribuiranje, ponovno objavljanje, spreminjanje informacij in gradiv na Cheaper&More ali njihovo pošiljanje po pošti ter razširjanje na kakršenkoli drug način brez predhodnega pisnega dovoljenja BEX hitra dostava d.o.o., je prepovedano.

Uporabniku so izrecno prepovedana vsa naslednja dejanja, za katera se uporabnik izrecno zavezuje, da jih ne bo izvajal niti poskušal izvajati:

  • uporaba osebnih podatkov tretje osebe brez njenega soglasja
  • vnos neresničnih ali zavajajočih povpraševanj
  • uporaba računalniških kod, škodljivih programov ali česar koli, kar bi lahko motilo, onesposobilo ali škodovalo tej storitvi, ponudniku storitve in njegovi programski ter strojni opremi ter telekomunikacijskim napravam ali elektronskemu komunikacijskemu omrežju
  • kakršno koli poseganje ali poskus poseganja v programsko in/ali izvorno kodo storitve z namenom ali posledico spremeniti pogoje delovanja storitve
  • kakršni koli poskus pridobiti, zbirati, uničevati, spreminjati in/ali shranjevati osebne podatke drugih uporabnikov in podatke, ki jih ti uporabniki vnesejo z namenom uporabe storitve.

 

PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE

Vsa vsebina portala Cheaper&More je avtorsko pravno zaščitena kot individualne stvaritve oziroma kot podatkovne zbirke. Varstvo zajema zlasti podatke, besedila, multimedijske vsebine, programsko opremo ter HTML, java in flash izvorno kodo. Avtorsko pravno zaščitene vsebine je dovoljeno uporabljati zgolj za zasebne namene, vkolikor posamezen način uporabe ni prepovedan s temi pravili uporabe ali veljavno zakonodajo.

Imetnik registrirane znamke in spletne domene CheaperandMore.com je BEX hitra dostava d.o.o. in uporabnik ne sme uporabljati znamke Cheaper&More v kateri koli obliki za kateri koli namen, razen v primeru, da je uporaba izrecno dovoljena s temi pravili uporabe ali veljavno zakonodajo.

 

OMEJITEV ODGOVORNOSTI

BEX hitra dostava d.o.o. se zavezuje, da si bo prizadeval, da bo celotna vsebina portala Cheaper&More visoko kvalitetna in estetska, stalno dostopna, zakonita in ažurna ter da ne bo vsebovala nezakonitih ali moralno spornih elementov kot tudi ne kakršnih koli virusov, trojanskih konjev ali podobnih dejavnikov, ki bi lahko škodovali omrežni infrastrukturi. Kljub temu, pa je storitev portala Cheaper&More na voljo takšna, kakršna je in brez kakršnega koli jamstva za delovanje.  

Vse informacije in gradiva na Cheaper&More so informativne narave. Vsi uporabniki uporabljajo portal Cheaper&More na lastno odgovornost. Niti družba BEX hitra dostava d.o.o., niti katerakoli druga fizična ali pravna oseba, ki je sodelovala pri ustvarjanju, nastanku in izdelavi portala Cheaper&More ali še sodeluje pri nadgradnjah in novih informacijah in gradivih, ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa, uporabe ali nezmožnosti uporabe informacij in gradiv na Cheaper&More ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini. Družba BEX hitra dostava d.o.o. tudi ne more biti odgovorna za kakršnekoli poškodbe (vključno tiste, ki jih povzročijo virusi) računalniške opreme, mobilnih telefonov ali katerekoli druge aplikacije, s katero je mogoče dostopati do strani, zaradi vašega obiska strani ali kakršnekoli njene uporabe. Družba BEX hitra dostava d.o.o. ne more biti odgovorna za nikakršno škodo kakršnekoli vrste, ki bi utegnila nastati zaradi uporabe ali nezmožnosti uporabe Cheaper&More.

V nobenem primeru družba BEX hitra dostava d.o.o., njeni uslužbenci, zunanji sodelavci, poslovni partnerji, ne morejo in niso odgovorni za direktno, indirektno, nesrečno, specialno, ali posledično škodo izhajajočo iz uporabe spletne strani CheaperandMore.com oziroma storitev, ki so jih za uporabnika portala Cheaper&More.com izvedli partnerji družbe BEX hitra dostava d.o.o.

Uporabnik portala CheaperandMore.com se z uporabo strinja, da gre v primeru izvedbe posla s strani partnerja-izvajalca za posloven odnos med uporabnikom in izvajalcem, ter da izvajalec nastopa v svojem imenu in ne kot agent ali podizvajalec podjetja BEX hitra dostava d.o.o.

Družba BEX hitra dostava d.o.o. lahko te strani spremeni kadarkoli in brez predhodnega obvestila in ne prevzema nikakršne odgovornosti za posledice teh sprememb.

Družba BEX hitra dostava d.o.o. ne odgovarja za obliko in vsebino spletnih strani, ki so na kakršenkoli način povezane s Cheaper&More. Pri obisku in uporabi povezanih spletnih strani je odgovornost družbe BEX hitra dostava d.o.o. za vse primere izključena.

To pogoje uporabe lahko družba BEX hitra dostava d.o.o. kadarkoli spremeni in so za uporabnike zavezujoči v vsakokratni spremenjeni obliki, zato priporočamo, da jih v primeru uporabe spremljate na teh straneh. Z uporabo te strani ste izkazali in potrdili, da ste seznanjeni z našimi pogoji in da se z njimi strinjate.

Uporaba strani v nasprotju z navedenimi pravili je prepovedana. Uporabnik, ki uporablja strani na način, ki je v nasprotju z navedenimi pravili, je v celoti materialno in odškodninsko odgovoren.

 

VARSTVO PODATKOV

Osebni podatki naših uporabnikov so eno izmed področij, kateremu posvečamo izredno skrb in pozornost. Družba BEX hitra dostava d.o.o. je v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) zavezana k varovanju osebnih podatkov svojih uporabnikov in ima v ta namen izdelane vse zakonsko predpisane pravilnike in spremljajoče listine.

Uporabnik storitve izrecno dovoljuje, da ponudnik z namenom zagotavljanja portala Cheaper&More zbira in obdeluje podatke, ki so za ta namen potrebni in sicer:

  • podatki o uporabniku, kot jih je le ta vnesel v portal Cheaper&More.com
  • podatki o podrobnostih projekta, za katerega je uporabnik želel prejeti ponudbe, kot jih je le ta vnesel v portal Cheaper&More.com
  • podatki o IP naslovu uporabnika
  • podatki o času uporabe portala Cheaper&More.com .

Ponudnik se zavezuje, da zgoraj navedenih podatkov o uporabniku ne bo posredoval tretjim osebam z izjemo povezanim osebam, ki ponudniku zagotavljajo določene podporne storitve in do trem izvajalcem storitev, po katerih je povpraševal uporabnik, ter v primeru suma kršitve teh pogojev uporabe tudi ostalim osebam (zlasti državnim organom), katerih sodelovanje je potrebno pri pregonu kršitelja.

Uporabnik izrecno dovoljuje ponudniku, da mu periodično, brezplačno z namenom direktnega marketinga pošilja sporočila o njegovih lastnih storitvah in izdelkih.

Uporabnik ima pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanj nanašajo.

Za točnost podatkov, ki jih vnašajo uporabniki, ne odgovarjamo.

 

SPREMEMBA POGOJEV UPORABE

Ponudnik si pridržuje pravico, da lahko kadar koli spremeni te pogoje uporabe, če meni, da je to potrebno. Spremenjeni pogoji uporabe veljajo od objave na spletni strani in se uporabljajo za posameznega uporabnika od njegovega sprejema teh novih pogojev.